SKLOPI ZA PRANJE PODVOZIJ PREKLUCNIKOV IN DELOVNIH STROJEV

Naprave za pranje podvozij prekucnikov in delovnih strojev z gradbišč, so samostojne enote, ki se vgradijo v tla perišč.

S pomikanjem kamionov ali delovnih strojev preko naprave nato z rotacijskimi šobami peremo podvozja umazana z blatom ali soljo.

S šobami nameščenimi na stebričkih lahko spiramo boke vozil, stranske dele šasije in kolesa težkih gradbenih strojev.