AVTOPRALNICE ZA GOSPODARSKA VOZILA

Rešitve za pranje tovornjakov, avtobusov, pranje cistern in drugih gospodarskih vozil, za pranje podvozij in mehanizacije.